Od 2020 r. ARCHES Spółka Biegłych Rewidentów korzysta z platformy SaldeoSMART – nowoczesnego oprogramowania, które umożliwia obsługę dokumentacji klientów bez konieczności dostarczania dokumentów w formie papierowej do biura. Program ten odczytuje dane z faktur w wersji papierowej i elektronicznej, które mogą być następnie importowane do programu księgowego, używanego w firmie. Pozwala to zaoszczędzić czas i zwiększyć jakość pracy, a także ułatwia kontakt z klientem, który może wprowadzać faktury zdalnie, bezpośrednio do programu, jednocześnie mając dostęp do archiwum wszystkich swoich dokumentów.

Więcej:
https://www.saldeosmart.pl/