Zarząd

Henryk Jankowiak

Prezes

Danuta Boniecka

Wiceprezes

Dokładniejsze opisy

Henryk Jankowiak

biegły rewident (numer ew. 6409) uprzednio Dyplomowany Biegły Księgowy. Założyciel i Partner Zarządzający ARCHES Spółka Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. w Gdańsku, pełniący funkcję Prezesa Zarządu. Jest współautorem  i wydawcą oprogramowania dla biegłych rewidentów i księgowych które automatyzuje ich pracę. (czytaj więcej)

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Zarządzania kierunek Finanse i Bankowość zakres Rachunkowość. Ukończył liczne kursy w zakresie wycen nieruchomości, studium podatkowe, postępowanie przed organami podatkowymi i zobowiązania podatkowe oraz akademię VAT.

Posiada bogate, wieloletnie doświadczenia głównego księgowego oraz Członka Zarządu w spółdzielczości oraz likwidatora.

Wykładowca i trener prowadzący zajęcia na kursach i szkoleniach z zakresu prawa bilansowego i podatkowego, ordynacji podatkowej oraz finansów, w Stowarzyszeniu Księgowych i SEKA S.A.

W 2022 roku został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, odznaczeniem nadawanym za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

 

Henryk Jankowiak

biegły rewident (numer ew. 6409) uprzednio Dyplomowany Biegły Księgowy. Założyciel i Partner Zarządzający ARCHES Spółka Biegłych Rewidentów Jankowiak i Partnerzy w Gdańsku, pełniący funkcję Prezesa Zarządu. Jest współautorem  i wydawccą oprogramowania dla biegłch rewidentów i księgowych które automatyzuje ich pracę. (czytaj więcej)

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Zarządzania kierunek Finanse i Bankowość zakres Rachunkowość. Ukończył liczne kursy w zakresie wycen nieruchomości, studium podatkowe, postępowanie przed organami podatkowymi i zobowiązania podatkowe oraz akademię VAT.

Posiada bogate, wieloletnie doświadczenia głównego księgowego oraz Członka Zarządu w spółdzielczości oraz likwidatora.

Wykładowca i trener prowadzący zajęcia na kursach i szkoleniach z zakresu prawa bilansowego i podatkowego, ordynacji podatkowej oraz finansów, w Stowarzyszeniu Księgowych i SEKA S.A.

Specjalizacja

• odwołania od decyzji podatkowych
• reprezentowanie podatnika przed organami skarbowymi
• doradztwo podatkowe, w tym optymalizacja opodatkowania
• prawo bilansowe i podatkowe podmiotów gospodarczych
• doradztwo przy tworzeniu i usprawnianiu procedur wewnętrznych w pionach
finansowo-księgowych
• szkolenia z zakresu ordynacji podatkowej i prawa podatkowego

Danuta Boniecka

biegły rewident wpisana na listę prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Warszawie (numer ew. 9544). Założyciel i Partner Zarządzający ARCHES Spółka Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. w Gdańsku.

Absolwent Politechniki Gdańskiej, ukończone liczne studia podyplomowe, w tym z zakresu: organizacji i zarządzania, dla dyrektorów finansowych, dla doradców podatkowych oraz z wyceny przedsiębiorstw.

Posiada bogate, wieloletnie doświadczenia głównego księgowego, dyrektora finansowego oraz członka zarządu i rad nadzorczych w spółkach kapitałowych.

Trener,wykładowca i prelegent, prowadząca zajęcia na kursach z zakresu prawa bilansowego i podatkowego, ubezpieczeń społecznych, prawa gospodarczego oraz finansów, między innymi na zlecenie Stowarzyszenia Księgowych, Ministerstwa Sprawiedliwości, KIBR, SEKA S.A.,ODDK Sp. z o.o., Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Agencji Rozwoju Pomorza S.A.

W 2022 roku została uhonorowana srebrną odznaką Polskiej Izby Biegłych Rewidentów jako wyraz podziękowania ze strony samorządu za wieloletnią przynależność do Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, uczestnictwo w pracach na rzecz środowiska PIBR, a także przestrzeganie zasad etycznych niezbędnych dla godnego reprezentowania społeczności biegłych rewidentów.

Specjalizacja

• prawo i rachunkowość spółek osobowych i kapitałowych, spółdzielni (w tym mieszkaniowych),stowarzyszeń i fundacji,
przedsiębiorstw komunalnych, wspólnot, itd.
• doradztwo w zakresie bilansowym i podatkowym przy podziałach, fuzjach i przejęciach, przekształceniach form prawnych, wnoszeniu aportów, zakupie przedsiębiorstw, itd.
• wyceny przedsiębiorstw, udziałów, na potrzeby utraty wartości aktywów, itd.
• audyt (badania) wynikające z uregulowań ksh
• audyt finansowy i prawny (due diligence), wycena przedsiębiorstw,
analiza opłacalności inwestycji
• audyt śledczy
• doradztwo przy tworzeniu i usprawnianiu procedur wewnętrznych w pionach
finansowo-księgowych i w zakresie gospodarki magazynowej, zarządzania
majątkiem trwałym oraz optymalizacji kosztów
• pomoc przy wdrażaniu elektronicznego obiegu dokumentów
• audyt prawno-podatkowy oraz doradztwo w zakresie optymalizacji
opodatkowania i rozliczeń z ZUS
• audyt wynagrodzeń (jednorazowy lub w ramach stałego nadzoru)
• pomoc przedsiębiorcom w kontaktach z organami skarbowymi
(formułowanie zapytań w zakresie interpretacji prawa podatkowego,
reprezentowanie podatnika, itd)
• rachunkowość w trakcie postępowania likwidacyjnego i upadłościowego