Kontakt

Dane kontaktowe

ARCHES Spółka Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk- Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy
KRS numer 0001020405
REGON: 193077688
NIP: 584-252-85-72

Kapitał zakładowy Spółki: 50 000,00 zł

Konto bankowe: 12 1160 2202 0000 0000 4697 7300 

Firma audytorska wpisana na Listę Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Adres

80-299 Gdańsk,
ul. Hery 12 lokal 12

E-mail

Telefon

(058) 522 97 98

Danuta Boniecka:

+48 601 662 718

Henryk Jankowiak:

+48 600 910 562

Info@arches.pl