Kontakt

Dane kontaktowe

ARCHES Spółka Biegłych Rewidentów Jankowiak i Partnerzy Spółka partnerska

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk- Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy
KRS numer 0000216291
REGON: 193077688
NIP: 584-252-85-72

Firma audytorska wpisana na Listę Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Adres

80-299 Gdańsk,
ul. Hery 12 lokal 12

E-mail

Telefon

(058) 522 97 98

Danuta Boniecka:

+48 601 662 718

Henryk Jankowiak:

+48 600 910 562

Info@arches.pl