26 października 2022 roku w trakcie ceremonii wręczenia odznaczeń Henryk Jankowiak – założyciel i Partner Zarządzający ARCHES Spółka Biegłych Rewidentów Jankowiak i Partnerzy w Gdańsku pełniący funkcję Prezesa Zarządu – odznaczony został przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej brązowym Medalem za Długoletnią Służbę.

Medal za Długoletnią Służbę to polskie odznaczenie cywilne nadawane za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. Odznaczenie to zostało ustanowione w 1938 roku, a w 2007 roku zostało przywrócone do systemu odznaczeń państwowych. W 2022 roku medale zostały przyznane 57 biegłym rewidentom na wniosek Ministra Finansów – z inicjatywy Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.