Usługi

Świadczymy usługi zarówno w języku polskim jak i angielskim, a swym zakresem obejmujące:

Audyt ustawowy i kontraktowy, w tym tzw. ”śledczy”

• badania i przeglądy sprawozdań finansowych
• audyt zewnętrzny wykorzystania funduszy UE
• badania i opinie biegłych wynikające z Kodeksu spółek handlowych
• audyt finansowy i prawny (wykonywany w ramach “due diligence”)
• audyt tzw.”śledczy”
• audyt naliczania wynagrodzeń
• audyt strategiczny, biznesowy, organizacyjny
• audyt systemu kontroli wewnętrznej

Rachunkowość

• prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych , w tym prowadzenie ksiąg zdalnie
• sporządzanie sprawozdań dla zagranicznych właścicieli w języku angielskim i niemieckim
• podmiotów w likwidacji i upadłości
• nadzór nad księgami – – pomoc przy opracowaniu polityki rachunkowości
• naliczanie płac i rozliczenia z ZUS
• pomoc przy sporządzaniu sprawozdań finansowych
• przegląd ksiąg rachunkowych i podatkowych
• doradztwo przy przejściu na pełną rachunkowość, łączeniu Spółek,itd
• pozostałe doradztwo finansowo – księgowe

Doradztwo podatkowe

• odwołania od decyzji podatkowych
• audyt podatkowy
• opinie podatkowe – występowanie w imieniu podatnika o interpretację przepisow podatkowych
• reprezentowanie podatnika przed organami kontroli podatkowej

Ekspertyzy i analizy ekonomiczno – finansowe

• wyceny firm
• biznes plany
• opinie ekonomiczno – finansowe

Doradztwo dotyczące:

• przekształceń form prawnych
• łączenia i dzielenia spółek
• sprzedaży i zakupu podmiotów gospodarczych

Szkolenia dla podmiotów gospodarczych w zakresie:

• ordynacji podatkowej (między innymi metody obrony w trakcie prowadzonego postępowania kontrolnego
oraz w postępowaniu odwoławczym)
• podatków
• rachunkowości

Wyceny przedsiębiorstw w celu ustalenia jego wartości na potrzeby:

• kupna lub sprzedaży
• postępowania układowego, upadłościowego lub likwidacji
• łączenia lub podziału przedsiębiorstw
• podwyższenia kapitału lub umorzenia akcji i udziałów
• określenia wartości aktywów posiadanych przez fundusze
• postępowań cywilnoprawnych
• podatkowe
• egzekucji komorniczych
• sprawozdawczości finansowej
• weryfikacji zdolności kredytowej i zabezpieczenia kredytu
• ubezpieczenia
• odszkodowania
• kontroli wartości kapitału zaangażowanego przez właściciela w przedsiębiorstwo

Jakieś pytania? Skontaktuj się z nami!