Informujemy, że w dniu 6 kwietnia 2023 r. nastąpiło przekształcenie „ARCHES Spółka Biegłych Rewidentów Jankowiak i Partnerzy spółka partnerska” w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ARCHES Spółka Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. która została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem nr KRS 0001020405.

Wskutek przekształcenia zmianie uległa jedynie forma prawna Spółki, natomiast numer NIP i REGON pozostały te same, tak jak siedziba Spółki oraz rachunek bankowy.

Zmiana formy prawnej i nazwy spółki nie ma wpływu na kontynuację prowadzonej działalności oraz na ważność zawartych wcześniej umów. ARCHES Spółka Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. z siedzibą (80-299) w Gdańsku przy ul. Hery 12 lokal 12, przejęła wszelkie prawa i obowiązki spółki partnerskiej pod firmą „ARCHES Spółka Biegłych Rewidentów Jankowiak i Partnerzy spółka partnerska”.