O firmie

ARCHES Spółka Biegłych Rewidentów Spółka z o.o powstała w 2004 roku, natomiast w roku 2023 przekształciła się w ARCHES Spółkę Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. Badania i audyty finansowe, które przeprowadziliśmy podczas naszej wieloletniej pracy dotyczyły podmiotów gospodarczych z różnych dziedzin i branż, a zasięgiem objęliśmy teren prawie całego kraju. Na liście badanych przez nas podmiotów znajdują się zarówno spółki kapitałowe jak i firmy prywatne. Wśród naszych klientów nie brak również przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego, przedsiębiorstw komunalnych, ZOZ-ów, spółdzielni (w tym mieszkaniowych), TBS, SKOK-ów i innych podmiotów gospodarczych. Wysokość kapitału zakładowego wynosi 50 000 zł

Informacje ogólne

Spółka prowadzona jest przez kilku biegłych rewidentów, którzy poszczycić się mogą długoletnim doświadczeniem, wspomaganych przez aplikantów i asystentów. Na stałe współpracuje z ekspertami z różnych dziedzin, w tym ze specjalistami w zakresie prawa gospodarczego i podatkowego. Dzięki temu wykraczamy poza granice jednostronnego sposobu postrzegania zagadnień i jesteśmy w stanie podejść kompleksowo do spełnienia stawianych nam wymagań i oczekiwań.

Doświadczenie

Nowatorskie podejście do problematyki

Nowoczesne narzędzia

Obok doświadczenia, posiadamy również umiejętność nowatorskiego podejście do problematyki prawa bilansowego, podatkowego, organizacji i zarządzania. Ponadto, w swojej pracy, zwłaszcza do prowadzenia badania sprawozdań finansowych, wykorzystujemy nowoczesne narzędzia pracy, co pozwala skutecznie zaoszczędzić cenny czas naszych klientów.

Oprogramowanie

W swojej pracy wykorzystujemy oprogramowanie APS- dokumentacja rewizji finansowej, usług atestacyjnych i pokrewnych, którego autorem jest Henryk Jankowiak. Wydawane jest ono od kilkunastu lat i aktualizowane corocznie przez Biuro Finanowo -Rachunkowe ARCHES z Malborka. Program APS umożliwia przeprowadzenie wszechstronnej analizy finansowej za 3 lata, z wykorzystaniem między innymi kilku modeli Z-score.

FILM

Studia podypolowe

Dyplomy ukończenia studiów podyplomowych na SGH w Warszawie w zakresie Metod Wyceny Spółki Kapitałowej

Szkolenia

Bogata wiedza naszych biegłych rewidentów znajduje odzwierciedlenie nie tylko w działalności audytorskiej, rachunkowej i doradczej, ale również szkoleniowej. Współpracujemy bowiem ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, SEKA S.A. w Warszawie i ODDK Sp. z o.o. w Gdańsku, prowadząc wykłady, szkolenia i prelekcje.