Pozwól naszym specjalistom pomóc usprawnić działanie twojej firmy

Dysponując najnowszą wiedzą z zakresu podatków,
rachunkowości, Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości (Międzynarodowych Standardów
Sprawozdawczości Finansowej), a także
Międzynarodowych Standardów Badania,
jesteśmy w stanie stosować nową określaną jako
Business Audit koncepcję podejścia do badania.

Czasy się zmieniają, a my zmieniamy się wraz z nimi 

Tempora mutantur et nos mutamur in illis

Władca Franków Lotariusz I (815-855)

Specjalizujemy się w zakresie:

Badania sprawozdań finansowych
i innych audytów finansowych

Wykonywania opinii biegłych rewidentów i biegłych sądowych – wynikające z kodeksu spółek handlowych

Badania planów przekształcenia, w tym JDG w Sp. z o.o., z możliwością obsługi prawnej

Audytu śledczego

Doradztwa w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości

Pomoc w zakresie przygotowania sprawozdania finansowego do badania przez firmę audytorską

Doradztwa w zakresie przekształcania podmiotów gospodarczych, łączenia i dzielenia Spółek, itd

Wycen przedsiębiorstw i udziałów

Nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych

Aktualności

Informacja o przekształceniu ARCHES

Informacja o przekształceniu ARCHES

Informujemy, że w dniu 6 kwietnia 2023 r. nastąpiło przekształcenie „ARCHES Spółka Biegłych Rewidentów Jankowiak i Partnerzy spółka partnerska” w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ARCHES Spółka Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. która została wpisana do Krajowego...

czytaj dalej