Publikacje

Jesteśmy inicjatorami i współtwórcami biuletynu wydawanego przez biegłych sądowych.

Polska Izba Biegłych Rewidentów prowadzi kampanię „Biegły rewident – Twój nowy doradca w rozwoju biznesu”. Powstał film promujący profesję oraz ulotki prezentujące usługi biegłego rewidenta.
Poniżej je podajemy: Film

PIBR udostępniło Przewodni po zawodzie biegłego rewidenta, który wyjaśnia kim jest biegły rewident oraz
prezentuje szereg informacji jak nim zostać.

Udział naszych biegłych w konferencjach:

Danuta Boniecka na Konferencji biegłych sądowych w Częstochowie