Programy wspomagające prace biegłych rewidentów i księgowych

Henryk Jankowiak

Jest autorem i wydawcą następujących programów.

APS – program do badania sprawozdań finansowych

Użytkujemy ten program od początku jego powstania, ponieważ partner naszej Spółki Henryk Jankowiak jest autorem i wydawcą tego programu.

Filtrator

Ponadto używamy programu Filtrator, którego współautorem jest również Henryk Jankowiak.

APS

Użytkujemy ten program od początku jego powstania, ponieważ partner naszej Spółki Henryk Jankowiak jest autorem i wydawcą tego programu.

Filtrator

Ponadto używamy programu Filtrator, którego współautorem jest również Henryk Jankowiak.

E-Sprawozdania Finansowe

Program do sporządzania sprawozdania finansowego wraz z informacją dodatkową za dowolny okres obrachunkowy i wygenerowania pliku XML gotowego do podpisania i wysłania do KRS

Weryfikator – eJPK: Jednolity Plik Kontrolny

Program służy do łatwego otwierania w formie czytelnych tabel i automatycznego sprawdzania plików JPK (Jednolity Plik Kontrolny)

E-Sprawozdania Finansowe

Program do sporządzania sprawozdania finansowego wraz z informacją dodatkową za dowolny okres obrachunkowy i wygenerowania pliku XML gotowego do podpisania i wysłania do KRS

Weryfikator – eJPK: Jednolity Plik Kontrolny

Program służy do łatwego otwierania w formie czytelnych tabel i automatycznego sprawdzania plików JPK (Jednolity Plik Kontrolny)