Pozwól naszym specjalistom pomóc usprawnić działanie twojej firmy

Dysponując najnowszą wiedzą z zakresu podatków,
rachunkowości, Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości (Międzynarodowych Standardów
Sprawozdawczości Finansowej), a także
Międzynarodowych Standardów Badania,
jesteśmy w stanie stosować nową określaną jako
Business Audit koncepcję podejścia do badania.

Czasy się zmieniają, a my zmieniamy się wraz z nimi 

Tempora mutantur et nos mutamur in illis

Władca Franków Lotariusz I (815-855)

Specjalizujemy się w zakresie:

Badania sprawozdań finansowych
i innych audytów finansowych

Prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych

Audytu śledczego

Wycen przedsiębiorstw

Doradztwa w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości

Specjalistycznych szkoleń

Doradztwa w zakresie przekształcania podmiotów gospodarczych, łączenia i dzielenia Spółek, itd

Doradztwa podatkowego i prowadzenie spraw odwoławczych przed organami podatkowymi oraz WSA i NSA

Wykonywania opinii biegłych rewidentów i biegłych sądowych – wynikające z kodeksu spółek handlowych

Aktualności

KORONAWISRUS a bezpieczne badania sprawozdań finansowych

KORONAWISRUS a bezpieczne badania sprawozdań finansowych

Czy to możliwe, aby badanie było bezpieczne dla zleceniodawcy i zleceniobiorcy ? Odpowiedź jest twierdząca!!! Wszyscy musimy natychmiast się do tego zabrać, jeśli nie chcemy pogarszać sytuacji. Jednak jak zwykle muszą być spełnione warunki, aby był możliwy zerowy...

czytaj dalej