Pozwól naszym specjalistom pomóc usprawnić działanie twojej firmy

Dysponując najnowszą wiedzą z zakresu podatków,
rachunkowości, Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości (Międzynarodowych Standardów
Sprawozdawczości Finansowej), a także
Międzynarodowych Standardów Badania,
jesteśmy w stanie stosować nową określaną jako
Business Audit koncepcję podejścia do badania.

Czasy się zmieniają, a my zmieniamy się wraz z nimi 

Tempora mutantur et nos mutamur in illis

Władca Franków Lotariusz I (815-855)

Specjalizujemy się w zakresie:

Badania sprawozdań finansowych
i innych audytów finansowych

Prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych

Audytu śledczego

Wycen przedsiębiorstw

Doradztwa w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości

Specjalistycznych szkoleń

Doradztwa w zakresie przekształcania podmiotów gospodarczych, łączenia i dzielenia Spółek, itd

Doradztwa podatkowego i prowadzenie spraw odwoławczych przed organami podatkowymi oraz WSA i NSA

Wykonywania opinii biegłych rewidentów i biegłych sądowych – wynikające z kodeksu spółek handlowych

Aktualności

Nowoczesne biuro rachunkowe

Nowoczesne biuro rachunkowe

Od 2020 r. ARCHES Spółka Biegłych Rewidentów korzysta z platformy SaldeoSMART – nowoczesnego oprogramowania, które umożliwia obsługę dokumentacji klientów bez konieczności dostarczania dokumentów w formie papierowej do biura. Program ten odczytuje dane z faktur w...

czytaj dalej