Czy to możliwe, aby badanie było bezpieczne dla zleceniodawcy i zleceniobiorcy ?

Odpowiedź jest twierdząca!!!

Wszyscy musimy natychmiast się do tego zabrać, jeśli nie chcemy pogarszać sytuacji.

Jednak jak zwykle muszą być spełnione warunki, aby był możliwy zerowy kontakt osobisty stron:

  1. Jednostka może wygenerować poprawne pliki za rok 2018 i 2019 w JPK_KR (jest to obowiązek jednostki).
  2. Jednostka posiada sprawny skaner umożliwiający skanowanie grupowe dokumentów (a nie pojedynczo, ułatwia to znacznie prace z uwagi na dużą ilość takich skanów).
  3. Firma audytorska posiada oprogramowanie do otwarcia ksiąg rachunkowych z JPK_KR, a także ma oprzyrządowanie do pobrania prób z ksiąg rachunkowych.
  4. Firma audytorska ma serwer, na którym może zleceniodawca bezpiecznie złożyć zeskanowane dokumenty do dokumentacji audytora.
  5. Strony mają możliwość elektronicznego podpisywania dokumentów (obowiązek ustawowy).

ARCHES Spółka Biegłych Rewidentów ma wszystkie narzędzia do podjęcia się wykonywania takich usług. Korzystamy z nowoczesnych narzędzi programistycznych z grupy APS, filtratora oraz najnowszego oprogramowania do badania JPK_KR.

Zachęcamy do kontaktu.