W obecnych czasach wiele osób zaczyna swoją działalność jako jednoosobowa działalność gospodarcza. Na początku jest to często korzystny wybór ze względu na możliwość szybkiego i taniego rozpoczęcia działalności. Później jednak może się okazać, że wraz z rozwojem firmy bardziej odpowiednia jest forma spółki kapitałowej. W takiej sytuacji przedsiębiorcy często decydują się na przekształcenie w spółkę z o.o., co pozwala ograniczyć ryzyko prowadzonej działalności, ułatwia pozyskanie kapitału oraz zapewnia zachowanie ciągłości działania, dzięki zasadzie kontynuacji.

ARCHES Spółka Biegłych Rewidentów oferuje badanie planu przekształcenia, wymagane przez kodeks spółek handlowych. Księgowi przygotowujący załączniki do planu przekształcenia bardzo często nie mają doświadczenia i popełniają szereg istotnych błędów, co między innymi skutkuje wydłużaniem procesu przekształcenia oraz problemami „na start” dla podmiotów, które zostały przekształcone. Nasi biegli rewidenci mają duże doświadczenie przy przekształcaniu podmiotów gospodarczych i służą pomocą, w tym w przekształceniach jednoosobowej działalności gospodarczej, prowadzącej jedynie KPIR, w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W naszym zespole jest biegły rewident, Danuta Boniecka, która jest wpisana na listę biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

Oferujemy również pomoc przy sporządzaniu sprawozdań finansowych oraz przy wycenie majątku do planu przekształcenia, a także inne usługi biegłych rewidentów (atestacyjne i pokrewne). Ponadto ARCHES świadczy usługi doradztwa i pomocy dla kierownictwa i właścicieli firm przy wszystkich rodzajach przekształceń. W razie potrzeby możemy zapewnić obsługę prawną.

Więcej o przekształceniach:

https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00110