W obecnych czasach wiele osób zaczyna swoją działalność jako jednoosobowa działalność gospodarcza. Na początku jest to często korzystny wybór ze względu na możliwość szybkiego i taniego rozpoczęcia działalności. Później jednak może się okazać, że wraz z rozwojem firmy bardziej odpowiednia jest forma spółki kapitałowej. W takiej sytuacji przedsiębiorcy często decydują się na przekształcenie w spółkę z o.o., co pozwala ograniczyć ryzyko prowadzonej działalności, ułatwia pozyskanie kapitału oraz zapewnia zachowanie ciągłości działania, dzięki zasadzie kontynuacji.

ARCHES Spółka Biegłych Rewidentów Jankowiak i Partnerzy oferuje badanie planu przekształcenia, wymagane przez kodeks spółek handlowych. Księgowi przygotowujący załączniki do planu przekształcenia bardzo często nie mają doświadczenia i popełniają szereg istotnych błędów, co między innymi skutkuje wydłużaniem procesu przekształcenia oraz problemami „na start” dla podmiotów, które zostały przekształcone. Nasi biegli rewidenci mają duże doświadczenie przy przekształcaniu podmiotów gospodarczych i służą pomocą, w tym w przekształceniach jednoosobowej działalności gospodarczej, prowadzącej jedynie KPIR, w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W naszym zespole jest biegły rewident, Danuta Boniecka, która jest wpisana na listę biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

Oferujemy również pomoc przy sporządzaniu sprawozdań finansowych oraz przy wycenie majątku do planu przekształcenia, a także inne usługi biegłych rewidentów (atestacyjne i pokrewne). Ponadto ARCHES świadczy usługi doradztwa i pomocy dla kierownictwa i właścicieli firm przy wszystkich rodzajach przekształceń.

Więcej o przekształceniach:

https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00110