Firma audytorska nie tylko wydaje opinię o badanym sprawozdaniu finansowym w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta, ale także może pomóc w optymalizacji działań i procesów w przedsiębiorstwie. Doświadczenie biegłego umożliwia usprawnienie funkcjonowania firmy. Podczas badania biegły zapoznaje się z wieloma aspektami działania firmy i dzięki takiemu szerokiemu spojrzeniu może zaproponować korzystne dla firmy rozwiązania nie tylko z zakresu księgowości i podatków oraz finansów, ale także i innych sfer działalności przedsiębiorstwa.

Link do artykułu z dnia 30.04.2021:

https://www.rp.pl/Dodatki-Specjalne/304309966-Biegly-rewident-szeroko-spojrzy-na-cala-firme.html?fbclid=IwAR27uL8iYBQRm121G9h1eBZLzFc2OKqYtuytBMQdV1H3BcZdiRKUjlJYTc