8 marca 2022 roku Polska Izba Biegłych Rewidentów opublikowała zaktualizowane zestawienie usług, które są najczęściej wykonywane przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie. Przedstawiono je w powiązaniu z krajowymi standardami wykonywania zawodu, które powinny być stosowane do realizacji danych usług. W obowiązującym zestawieniu zamieszczono usługi wymagane w związku z realizacją obowiązków wynikających z polskich i unijnych przepisów oraz usługi wykonywane przez biegłych, które nie wynikają z takich przepisów.

Poniżej zamieszczamy link do zaktualizowanego zestawienia usług:

https://www.pibr.org.pl/assets/meta/6132,PIBR_us%C5%82ugi%20i%20KSWZ_kontynuacja_fin.pdf