Ministerstwo Finansów poinformowało na swojej stronie internetowej o przedłużeniu do 30 czerwca 2021 r. terminu rozliczenia rocznego CIT przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej podpisał w tej sprawie rozporządzenie 26 marca 2021 r.

Minister podpisał również rozporządzenie o przedłużeniu terminów na sporządzenie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020 o 3 miesiące dla jednostek sektora prywatnego i organizacji non-profit oraz o 1 miesiąc dla jednostek sektora finansów publicznych. O 3 miesiące, czyli do końca września, przedłużony został także termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego (o 1 miesiąc w przypadku sektora jednostek finansów publicznych). Natomiast osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mają czas na złożenie sprawozdań finansowych do Szefa KAS do 31 lipca 2021 r. Powyższe rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 29 marca 2021 r.

Więcej:
https://www.gov.pl/web/finanse/dluzszy-czas-na-rozliczenie-cit
https://www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe/zmiany-w-prawie-esf/przedluzenie-niektorych-terminow-dot-sprawozdan-finansowych/