Prezes KRBR podkreśla potrzebę odbudowy samorządności i godności zawodu biegłego rewidenta, krytykując nadmierną regulację jako przyczynę spadku zainteresowania tą profesją. Wskazuje na konieczność wspierania rewidentów i karania jedynie poważnych uchybień. PIBR planuje inicjatywy legislacyjne dotyczące roli samorządu i nadzoru zawodowego. Prezes zaznacza, że mimo prób oczerniania audytorów, zaufanie do nich zostało utrzymane, a rynek odrzucił niebezpieczną koncepcję centralnego rejestru akt badań.

Więcej:

https://www.pibr.org.pl/pl/prasa/2170,Rzeczpospolita-Zawod-zostal-przeregulowany