Strona Główna

ARCHES Spółka Biegłych Rewidentów Jankowiak i Partnerzy Spółka Partnerska w Gdańsku


ul. Hery 12 lokal 12
80-299 Gdańsk

e-mail: info@arches.pl

tel/fax: +48 58 522 97 98

kom:  +48 601 662 718           +48 600 910 562
f

Tempora mutantur et nos mutamur in illis
Czasy się zmieniają, a my zmieniamy się wraz z nimi
władca Franków Lotariusz I (815-855)

Dysponując najnowszą wiedzą z zakresu podatków, rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,a także Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej, jesteśmy w stanie stosować nową określaną jako Business Audit koncepcję podejścia do badania.

Świadczymy usługi między innymi w zakresie:
  • badania sprawozdań finansowych i innych audytów finansowych
  • audytu przedzakupowego - due diligence
  • audytu śledczego
  • wycen przedsiębiorstw
  • doradztwa podatkowego i prowadzenie spraw odwoławczych przed organami podatkowymi oraz WSA i NSA
  • wykonywania opinii biegłych rewidentów i biegłych sądowych - wynikające z kodeksu spółek handlowych
  • doradztwa w zakresie przekształcania podmiotów gospodarczych, łączenia i dzielenia Spółek, itd
  • doradztwa w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości
  • specjalistycznych szkoleń
ARCHES Spółka Biegłych Rewidentów Jankowiak i Partnerzy Spółka Partnerska w Gdańsku
ul. Hery 12 lokal 12; 80-299 Gdańsk
tworzenie stron WebOn.pl